Поверителност на данните

Информация относно дружеството, което администрира личните ви данни: Ерато Арт ЕООД, ЕИК 131439772, София, жк. Надежда бл. 333,  email: shop@rarefinds.bg.

С приемането на Общите условия потребителят изрично се съгласява с настоящата Политика за Поверителност на данните, която е съобразена с приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/679 ( GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). В настоящата секция ви информираме за конкретните данни, които събираме, сроковете, за които се събират и начина, по който се обработват.

Rare Finds събира и използва следната информация във връзка с регистрацията за ползване на услугите – име, фамилия, телефонимейл, както и всяка друга информация, която потребителят предоставя доброволно при регистрацията на rarefinds.bg. Тя ще бъде използвана единствено за обслужване на потребителите – изпълнение на договорните задължения (приемане и изпълнение на поръчките), създаване на профил за използване на пълната функционалност на сайта (информация за предишни поръчки, промяна на адрес за доставка и др.), абонамент за информационен или промоционален бюлетин, връзка с потребителя в случай на проблеми, свързани с поръчката или подобряване на обслужването на rarefinds.bg.

“Ерато Арт” ЕООД гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица за използване за цели, различни от описаните по-горе.

Rarefinds.bg не събира данни свързани с расов или етнически произход, политически, релиогиозни или други убеждения, генетични или биометрични данни, данни свързани със сексуалната ориентация или здравословното състояние на потребителя.

Потребителят може да предостави лични данни на Rarefinds.bg по два начина: чрез успешно завършване на поръчка (за което е необходимо съгласяване с Общите условия), както и чрез абониране за нюзлетър (където предоставя само email). Създаването на профил не е задължителна стъпка за използване на услугите и потребителят може да избере да създаде профил чрез доброволно отмятане на съответното поле. При създаването на профил, потребителят получава достъп до допълнителни функционалности като информация за предишни поръчки, автоматично попълване на полетата за доставка, промяна на данни и др.

Личните данни, получени по гореупоменатите методи се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила на потребителя или в случаите, когато са предоставени без създаване на профил, в рамките на предвидения 10-годишен срок зa цeлитe нa зaщитa нa пpaвнитe интepecи нa админиcтpaтopa пpи cъдeбни или aдминиcтpaтивни cпopoвe c пoтpeбитeли нa oнлaйн мaгaзинa, ĸaктo и за съобразените със закона счетоводни цели.

Потребителят има право по всяко време да получи информация за обработката на свои лични данни от страна на Rarefinds.bg, да изтрие своя профил, да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни, включително и за получаването на промоционални или информационни бюлетини, както и да поиска изтриване на всичките му лични данни, като изпрати писмено съобщение на e-mail адрес: shop@rarefinds.bg. Администраторът на личните данни се задължава да предприеме необходимите действия без ненужно забавяне и при спазване на условията или техните изключения.