Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейн www.rarefinds.bg и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.rarefinds.bg, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

1.2. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач – Rarefinds (собственост на “Ерато Арт” ЕООД, ЕИК: 131439772, адрес: София, жк. Надежда, бл. 333, вх. Е) или всеки партньор на Rarefinds.

2.2. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Rarefinds по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.3. Сайт – виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейна www.rarefinds.bg и неговите поддомейни.

2.4. Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

2.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.7. Доставка – транспортна услуга по доставяне на поръчаната Стока до адрес, посочен от Клиента, реализирана от лицензирана за целта транспортна фирма, с която Продавача има сключен договор.

2.8. Промоции – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат с промоционални условия, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание

• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет

• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори

• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.11. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира Продавача относно съдържащата се в него информация.

2.12. Възстановяване на сума – действието от страна на Rarefinds по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта. Възстановяването на суми се осъществява единствено по банков път.

2.13. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

2.14. Оценка (Рейтинг) – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Оценката се изразява по скалата от 1 до 5 (Най-ниската е 1, най-високата 5) Тази степен на удовлетвореност може да бъде придружена с рецензия, написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

3. РЕКЛАМА

3.1. Бюлетините на Rarefinds, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от Rarefinds.

3.2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта или направи поръчка, изразява съгласието си за получаване на Бюлетини и/или SMS съобщения от Rarefinds, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на данни.

3.3. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

3.4. Ако след направен отказ от получаване на Бюлетините, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава Бюлетините.

3.5. Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

3.6. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл, телефон) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Rarefinds или трети лица, които са партньори на Rarefinds и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Rarefinds може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

3.7. Rarefinds си запазва правото да избира към кого да изпраща Бюлетините, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Бюлетините.

3.7. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Rarefinds им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

4. ПОРЪЧКА

4.1. Клиент може да направи поръчка до електронния магазин, след като посочи:

• валиден адрес на електронна поща

• вярно попълнен адрес за доставка на стоката

• вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон

4.2. Клиентът се задължава и отговаря, че всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.3. Всяка една добавена в количката за покупки Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Поръчване“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка).

4.4. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес (Rarefinds не носи отговорност, ако Клиентът не получи този имейл поради грешно въвеждане от негова страна). В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, сумата за заплащане и номерът на поръчката. Потвърждение по телефон се извършва, само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

4.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

• Стоката/Услугата не може да бъде доставена в посочените срокове и на посочената цена

4.7. Клиентът може да откаже направена поръчка в рамките на 6 (шест) часа, без да е необходимо да упоменава причини за отказа и без да дължи никакви суми, в следствие на отказа си.

4.8. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

4.13. Отказ на поръчка може да се направи чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: shop@rarefinds.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два отделни начина, като независимо от избрания начин на плащане, не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

• С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката.

• С кредитна или дебитна карта.

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

5.3. Продавачът има право да предложи преференциална цена/отстъпка от сумата за плащане, в зависимост от избрания начин на плащане.

6. ДОСТАВКА НА СТОКИ

6.1. Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

6.2. Цената на доставката на продукти, предлагани от Rarefinds следва да бъде оповестена в условията за доставка на www.rarefinds.bg. Условията и цената на доставка на продуктите на Rarefinds, ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница „Доставка и Плащане“.

6.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

6.4. Стандартните срокове за доставка са както следва:

• Обикновена доставка – в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката от наш консултант по имейл или телефoн – за налични артикули на склад.

• Удължена доставка – в срок до 30 календарни дни от момента на потвърждаването на поръчката от наш консултант по имейл или телефoн – за артикули, които са с допълнителна заявка от нашите партньори.

6.5. Продавачът използва за доставки куриерска фирма „Спиди“ АД и/или Еконт Експрес ООД, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

6.6. Доставката се извършва до точно посочен от Клиента адрес или до офиси на куриерската фирма в съответния град.

6.7. Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача.

6.8. Ако Клиентът не осигури достъп и условия за приемане на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

7. ГАРАНЦИИ

7.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото в държава която оперира, законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция като козметика и др.

7.2. По отношение на стоките, продавани и доставяни от партньорите, чрез платформата за електронна търговия www.rarefinds.bg , Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Πартньорите на Rarefinds са единствените отговорни за наличието на законовоизискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

7.3. В случай, че Купувачът не уведоми Rarefinds за липсата на гаранционен сертификат (в случаите когато стоката го изисква) в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес shop@rarefinds.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА / РЕКЛАМАЦИЯ

8.1. Клиентът има право да заяви рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

8.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Клиентът и не се дължат на непреодолима сила.

8.3. При отказ от договора, Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, в оригинална и ненарушена опаковка и със запазен етикет.

8.4. При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. В случай, че поръчката е платена с дебитна/кредитна карта – сумата ще бъде върната директно по същата карта, с която е заплатено.

8.5. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.

8.6. В случай на заплатена Поръчка, чиято доставка не е реализирана, поради грешен адрес, ненамерен адрес, отсъствие на клиента или е непотърсена в установения срок от офис на Куриер, Клиентът има право да изиска възстановяване на заплатената сума в рамките на 30 (тридесет) дни, а Продавачът има право да удържи от сумата за изплащане съответните транспортни разходи по изпращане и връщане на стоката.

8.7. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

• производствени дефекти на стоката;

• констатирани липси на части от стоката;

• изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

• несъответствие с обявения размер и/или цвят; Несъответствието не се отнася до разлики в цвета, дължащи се на неправилни настройки на екрана, на който се визуализира стоката на устройството на Клиента

• повреда на стоката при транспортирането.

8.8. В случай на доставена грешна или дефектна стока, Продавачът е длъжен да я замени с изрядна стока в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на известие за това от Клиента. Kлиентът следва да приложи грешната/дефектната стока по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

8. 9. При невъзможност да бъде доставена същата стока, Продавачът има право да предложи на Клиента замяна с друга стока по избор на Последния, като при разлика в заплатената цена, тя да бъде коригирана чрез доплащане или възстановяване на разликата.

8.10. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случаите на невъзможност на Продавача да замени стоката съгласно чл. 8.8. или несъгласие на Клиента да бъде осъществена замяна по чл. 8.9.

8.11. В случай, че в следствие на направена Рекламация или Отказ от Договора от страна на Клиента, Стоката не бъде върната на Продавача в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на направения от Клиента отказ/рекламация, то Продавачът се освобождава от отговорността да възстанови на Клиента заплатената от него сума.

8.12. При всички случаи на отказ от Договора от страна на Клиента, за които Продавачът не носи доказуема вина, то транспортните разходи са за сметка на Клиента и следва да бъдат приспаднати от сумата за възстановяване.

8.12. Правото на отказ от договора в случите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бански костюми, бельо, чорапи, бижута, часовници.

8.14. Рекламацията може да се предяви пред Rarefinds на посочения имейл адрес shop@rarefinds.bg, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от подаване на искането за отказ от договора/рекламация.

8.15. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Клиентът е получил поръчката, освен ако между страните не бъде уговорено друго.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.

9.2. Rarefinds не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

10. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Възможно е, поради ограниченото пространство или други технически ограничения, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

10.2. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

10.3. Общите условия на Rarefinds са задължителни за всички потребители на Сайта.

10.4. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с Общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

10.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Rarefinds по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

10.6. Rarefinds има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

10.7. Във всеки един случай на промяна на общите условия Rarefinds ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

10.8. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това няма отношение върху действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

10.9. Rarefinds полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Rarefinds уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

10.10. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат промянени от Rarefinds по всяко време и могат да съдържат технически грешки. Продавача може да откаже изпълнение на поръчка при следните условия:

• при нулева цена

• очевидно нереално ниска цена, спрямо други артикули от същия вид в сайта

10.10. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Rarefinds не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

10.11. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката, на фирмата доставчик, която да я достави на адрес, посочен от клиента, съобразно възможностите й за доставка, ценовите й условия и фирмена политика.

10.12. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

10.13. Достъпът до сайта www.rarefinds.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

10.14. Rarefinds си запазва правото да ограничи достъпа до Уебсайта или части от него за посетители, освен ако друго не се изисква от приложимото право.

10.15. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Rarefinds на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това. Клиентът има право да има само една регистрация и да използва само един потребителски акаунт при нас.

10.16. Клиентът няма право да използва акаунти на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използва негов акаунт. Няма право злонамерено да създава допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на Уебсайта или с други потребители, или да се опитва да се представи за друг потребител.

10.17. В случай на необичайно голям трафик от интернет мрежата към сайта, Rarefinds си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

10.18. Rarefinds може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

10.19. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

10.20. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

10.21. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите или доставянето на Стоките, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

10.22. За всички спорове между страните, за които не могат да бъдат приложени настоящите Общи условия, следва да се използва платформата за Онлайн Решаване на Спорове на следния адрес:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

11.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

12. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

12.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, могат да бъдат ползвани само от Rarefinds.

12.2. Нищо в сключения между Rarefinds и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Rarefinds към Клиента, последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Rarefinds върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Rarefinds.

12.3. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

12.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

12.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Rarefinds за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Rarefinds и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Rarefinds, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

12.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Rarefinds няма да се счита за съгласие от страна на Rarefinds да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Rarefinds.

12.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Rarefinds.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на  Ерато Арт ЕООД и последната промяна в тях е от 1.11.2019г.